MENU (2)

Adiwele - Young Stunna 「Lyrics」

Wenzani umsholozi?, lalela
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango ayi, nami ayang'biza amathou-


Adiwele - Young Stunna 「Lyrics」

Wenzani umsholozi?, lalela
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango ayi, nami ayang'biza amathou-
Lalela! Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufikela nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathousand
Asambe

[Pre-Chorus: Young Stunna]
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufikela nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathou-


Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand mm

[Chorus: Young Stunna]
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
Ngiba ngena ngenduku same time


Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Yebo!

[Chorus: Young Stunna]
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam


Ayi malume kukhulu ok'zayo
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Okay adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele
So, adi-

[Bridge: Young Stunna]


Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele

Yebo!

[Outro: Young Stunna]
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo


Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo