MENU (C)

Taylor Swift - Question...? - Český překlad (TEXT)

I remember! Good girl, sad boy
Big city, wrong choices
We had one thing goin' on
I swear that it was somethin'

#sanderlei #TaylorSwift #Question #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Question...? (TEXT)

I remember! Good girl, sad boy
Big city, wrong choices
We had one thing goin' on
I swear that it was somethin'
Cause I don't remember who I was
Before you painted all my nights
A color I've searched for since
But one thing after another
Fucking situation, circumstances, miscommunications
And I have to say, by the way
I just may like some explanations

[Chorus]
Can I ask you a question?
Did you ever have someone kiss you in a crowded room
And every single one of your friends was making fun of you
But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do?
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question

[Verse 2]
Half-moon eyes, bad surprise
Did you realize out of time?She was on your mind
With some dickhead guy
That you saw that night
But you were on something
It was one drink after another
Fucking politics and gender roles
And you're not sure and I don't know
Got swept away in the grey
I just may like to have a conversation

[Chorus]
Can I ask you a question?
Did you ever have someone kiss you in a crowded room
And every single one of your friends was making fun of you


But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do?
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question

[Bridge]
Does it feel like everything's just like second best
After that meteor strike?
And what's that that I heard
That you're still with her? That's nice
I'm sure that's what's suitable


And right, but tonight

[Chorus]
Can I ask you a question? (Can I ask you a question?)
Did you ever have someone kiss you in a crowded room (In a crowded room)
And every single one of your friends was making fun of you (Was making fun of you)
But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do? (Do)
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh (More of a fight)
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question


Taylor Swift - Question...? - Český překlad (TEXT)Pamatuji si! Dobrá holka, smutný chlapče
Velké město, špatné volby
Měli jsme jednu věc jít
Přísahám, že to bylo něco
Protože si nepamatuji, kdo jsem
Než jste namalovali všechny mé noci
Barva, kterou jsem od té doby hledal
Ale jedna věc za druhou
Kurva situace, okolnosti, nesprávné komunikace
A mimochodem musím říct
Možná se mi může líbit některá vysvětlení

[Refrén]
Můžu se tě na něco zeptat?


Měl jsi někdy někoho políbit v přeplněné místnosti
A každý z vašich přátel si z vás dělal legraci
Ale o patnáct sekund později také tleskali?
Co jsi tedy udělal?
Opustil jsi její dům uprostřed noci? Ach
Přáli byste si, abyste bojovali více? Ach
Když řekla, že to bylo příliš mnoho
Přejete si, abyste se jí stále mohli dotknout?
Je to jen otázka

[Verš 2]
Půlměsíční oči, špatné překvapení
Uvědomili jste si čas?
Měla na mysli


S nějakým dickhead chlapem
Že jsi viděl tu noc
Ale byl jsi na něčem
Byl to jeden nápoj za druhým
Kurva politika a genderové role
A nejste si jisti a já nevím
Byl zameten v šedé
Možná bych chtěl konverzovat

[Refrén]
Můžu se tě na něco zeptat?
Měl jsi někdy někoho políbit v přeplněné místnosti
A každý z vašich přátel si z vás dělal legraci
Ale o patnáct sekund později také tleskali?


Co jsi tedy udělal?
Opustil jsi její dům uprostřed noci? Ach
Přáli byste si, abyste bojovali více? Ach
Když řekla, že to bylo příliš mnoho
Přejete si, abyste se jí stále mohli dotknout?
Je to jen otázka

[Most]
Má to pocit, že je všechno jako druhé nejlepší
Poté úder meteoru?
A co jsem to slyšel
Že jsi s ní stále? To je hezké
Jsem si jistý, že to je to, co je vhodné
A správně, ale dnes večer[Refrén]
Můžu se tě na něco zeptat? (Můžu se tě na něco zeptat?)
Měli jste někdy někoho políbit v přeplněné místnosti (v přeplněné místnosti)
A každý z vašich přátel si z vás dělal legraci (dělal si z vás legraci)
Ale o patnáct sekund později také tleskali?
Co jsi tedy udělal? (Dělat)
Opustil jsi její dům uprostřed noci? Ach
Přáli byste si, abyste bojovali více? Oh (více boje)
Když řekla, že to bylo příliš mnoho
Přejete si, abyste se jí stále mohli dotknout?
Je to jen otázkaSanderlei Sanderlei

#sanderlei