MENU (C)

Easy For You To Say - 5 Seconds of Summer 「TEXT」 - Český překlad

I see it in moments, it's comin' in waves
The sunrise in Sydney that's burnin' for days
But I'm headstrong and stubborn and stuck in my ways
With every tomorrow, keep turnin' the page

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Easy For You To Say - 5 Seconds of Summer 「TEXT」

I see it in moments, it's comin' in waves
The sunrise in Sydney that's burnin' for days
But I'm headstrong and stubborn and stuck in my ways
With every tomorrow, keep turnin' the page
A youth that was stolen and filled with mistakes
I turned all around, looked for someone to blame
But I'm overdramatic and drenched in my pain
I know that you saw it all over my face

[Pre-Chorus: Luke]
Last night, I lied
I looked you in the eyes
I'm scared to find


A piece of peace of mind
I swear to you
Each and every time
I'll try to change my ways
[Chorus: Luke]
Easy for you to say
Harder for me to take
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say
Harder for me to take
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say[Verse 2: Luke & Calum]
I feel it in moments, this semblance of free
Between all the gaspin', I finally breathe
So I hold on so tightly in times that I see
Someone was striking a resemblance of me
A darkness that holds me and loves when I bleed
It locks all the doors and it hides all the keys
Need someone to show me what I couldn't see
A glimmer of hope that was starin' at me

[Pre-Chorus: Luke & Michael]
Last night, I lied
I looked you in the eyes


I'm scared to find
A piece of peace of mind
I swear to you
Each and every time
I'll try to change my ways
[Chorus: All]
Easy for you to say
Harder for me to take
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say
Harder for me to take
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?


Easy for you

[Pre-Chorus: Luke]
Last night, I lied
I looked you in the eyes
I'm scared to find
A piece of peace of mind
I swear to you
Each and every time
I'll try to change my ways

[Chorus: All]
Easy for you to say
Harder for me to take


This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say
Harder for me to take
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say
[Outro: Luke]
This nostalgia in my bones
Why can't I forget it?
Easy for you to say
This nostalgia in my bones
Easy for you


Easy For You To Say - 5 Seconds of Summer 「TEXT」 - Český překladVidím to ve chvílích, je to ve vlnách
Východ slunce v Sydney, který hoří celé dny
Ale já jsem tvrdohlavý a tvrdohlavý a uvízl v mých směrech
S každým zítřkem se otočte na stránce
Mládež, která byla ukradena a plná chyb
Otočil jsem se všude kolem, hledal někoho, kdo by na vině
Ale jsem přehnaný a promočený v mé bolesti
Vím, že jsi to viděl po celé tváři

[Pre-Chorus: Luke]
Včera v noci jsem lhal
Podíval jsem se tě do očí
Bojím se najít
Kus klidu mysli


Přísahám ti
Pokaždé
Pokusím se změnit své způsoby
[Chorus: Luke]
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás


[Verš 2: Luke & Calum]
Cítím to ve chvílích, toto zdání zdarma
Mezi veškerým plynulým
Tak se držím tak pevně v dobách, že vidím
Někdo mi zasáhl podobnost
Temnota, která mě drží a miluje, když krvácím
Zamkne všechny dveře a skrývá všechny klíče
Potřebuje někoho, aby mi ukázal, co jsem neviděl
Záblesk naděje, který na mě hvězdil

[Pre-Chorus: Luke & Michael]
Včera v noci jsem lhal
Podíval jsem se tě do očí
Bojím se najít


Kus klidu mysli
Přísahám ti
Pokaždé
Pokusím se změnit své způsoby
[Chorus: All]
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás[Pre-Chorus: Luke]
Včera v noci jsem lhal
Podíval jsem se tě do očí
Bojím se najít
Kus klidu mysli
Přísahám ti
Pokaždé
Pokusím se změnit své způsoby

[Chorus: All]
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech


Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás
Těžší pro mě
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás
[Outro: Luke]
Tato nostalgie v mých kostech
Proč na to nemohu zapomenout?
Snadné pro vás
Tato nostalgie v mých kostech
Snadné pro vásYouTube - TOP 50

#sanderlei