MENU (C)

Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Český překlad (TEXT)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

#sanderlei #TaylorSwift #BiggerThanTheWholeSky #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky (TEXT)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you

[Verse 2]
Did some bird flap its wings over in Asia?
Did some force take you because I didn't pray?
Every single thing to come has turned into ashes
Cause it's all over, it's not meant to be
So I'll say words I don't believe

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short timeAnd I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you

[Bridge]
What could've been, would've been you
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you
(What could've been, would've been you)

[Chorus]


Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Český překlad (TEXT)


Po mně se před mnou neobjeví žádná slova
Sůl mi proudí oči a do uší
Každá jediná věc, na které se dotýkám, se onemocní smutkem
Protože je teď po všem, vše na moři


[Refrén]
Sbohem, sbohem, sbohem
Byl jsi větší než celá obloha
Byl jsi víc než jen krátký čas
A mám toho hodně na borovici
Bez toho musím hodně žít
Nikdy se nesetkám
Co by to mohlo být, bylo by to bylo
Co bys měl být ty
Co by to mohlo být, byl byste ty

[Verš 2]
Klačila nějaký pták křídla v Asii?
Vzala vás nějaká síla, protože jsem se nemodlela?


Každá jediná věc, která přijde, se změnila na popel
Protože je po všem, nemá to být
Takže řeknu slova, kterým nevěřím

[Refrén]
Sbohem, sbohem, sbohem
Byl jsi větší než celá obloha
Byl jsi víc než jen krátký čas
A mám toho hodně na borovici
Bez toho musím hodně žít
Nikdy se nesetkám
Co by to mohlo být, bylo by to bylo
Co bys měl být ty


[Most]
Co by to mohlo být, byl byste ty
Co by to mohlo být, bylo by to bylo
Co bys měl být ty
Co by to mohlo být, byl byste ty
(Co by to mohlo být, byl byste ty)

[Refrén]
Sbohem, sbohem, sbohem
Byl jsi větší než celá obloha
Byl jsi víc než jen krátký čas
A mám toho hodně na borovici
Bez toho musím hodně žít
Nikdy se nesetkám


Co by to mohlo být, bylo by to bylo
Co bys měl být tySanderlei Sanderlei

#sanderlei