MENU (C)

Taylor Swift - High Infidelity - Český překlad (TEXT)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping

#sanderlei #TaylorSwift #HighInfidelity #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - High Infidelity (TEXT)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?

[Verse 2]
Storm coming, good husband
Bad omen
Dragged my feet right down the aisle
At the house lonely, good money
I'd pay if you'd just know meSeemed like the right thing at the time

[Refrain]
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to tell you how he brought me back to life?

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity


Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really want to know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret meeting me
I bent the truth too far tonight


I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Non-Lyrical Break]

[Post-Chorus]
Oh, there's many different ways that you can kill the one you love
And it's never enough, it's never enough

[Outro]
Lock broken, slur spoken


Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count
But, oh, you were keeping count


Taylor Swift - High Infidelity - Český překlad (TEXT)


Uzamknout zlomený, mluvený slur
Otevřená rána, herní token
Nevěděl jsem, že si stále počítáš
Déšť namáčel, slepý doufal
Řekl jsi, že jsem freeloading
Nevěděl jsem, že si stále počítáš


[Refrén]
Vysoká nevěra
Nasaďte si své záznamy a litujte mě
Dnes večer jsem ohnul pravdu příliš daleko
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho
Vysoká nevěra
Nasaďte si sluchátka a spálete mé město
Váš plot je ostrý jako nože
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho

[Refrén]
Opravdu chceš vědět, kde jsem byl 29. dubna?
Opravdu musím zmapovat souhvězdí v jeho očích?


[Verš 2]
Storm přichází, dobrý manžel
Špatné znamení
Táhl mi nohy přímo dolů uličkou
V domě osamělé, dobré peníze
Zaplatil bych, kdybys mě jen znal
Vypadalo to jako správná věc v té době

[Refrén]
Víte, že existuje mnoho různých způsobů, jak můžete zabít ten, který milujete
Nejpomalejší způsob, jak je nikdy nemilovat
Opravdu chceš vědět, kde jsem byl 29. dubna?
Opravdu vám musím říct, jak mě přivedl zpět k životu?


[Refrén]
Vysoká nevěra
Nasaďte si své záznamy a litujte mě
Dnes večer jsem ohnul pravdu příliš daleko
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho
Vysoká nevěra
Nasaďte si sluchátka a spálete mé město
Váš plot je ostrý jako nože
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho

[Refrén]
Opravdu chcete vědět, kde jsem byl 29. dubna?
Opravdu musím zmapovat souhvězdí v jeho očích?
Víte, že existuje mnoho různých způsobů, jak můžete zabít ten, který milujete


Nejpomalejší způsob, jak je nikdy nemilovat

[Refrén]
Vysoká nevěra
Dejte si své záznamy a litujte se mnou
Dnes večer jsem ohnul pravdu příliš daleko
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho
Vysoká nevěra
Nasaďte si sluchátka a spálete mé město
Váš plot je ostrý jako nože
Tančil jsem kolem a tančil kolem toho

[Ne-lyrická přestávka]


[Post-chorus]
Oh, existuje mnoho různých způsobů, jak můžete zabít ten, který milujete
A nikdy to nestačí, nikdy to nestačí

[Outro]
Uzamknout zlomený, mluvený slur
Otevřená rána, herní token
Nevěděl jsem, že si stále počítáš
Déšť namáčel, slepý doufal
Řekl jsi, že jsem freeloading
Nevěděl jsem, že si stále počítáš
Ale, oh, neustále jsi se spočítalSanderlei Sanderlei

#sanderlei