MENU (C) (5)

Squid Game vs. MrBeast 「TEXT」 - Český překlad

Rap battle! Seong Gi-Hun! Versus MrBeast! Begin!
Welcome to your final test, I'm Mr. Beast
We can scrap the 'S', cuz I've never missed a beat
You had to cut from honey under threat of a gun blast

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Squid Game vs. MrBeast 「TEXT」

Rap battle! Seong Gi-Hun! Versus MrBeast! Begin!
Welcome to your final test, I'm Mr. Beast
We can scrap the 'S', cuz I've never missed a beat
You had to cut from honey under threat of a gun blast
When I had a cut from Honey, that's another check that I'm gonna cash
You're coming last, Number 1 is Jimmy!
Only dub you have is horribly written
You're accomplished 'cuz you fought the opposition and became the best, but the consequences that you've got to live with is you paved their deaths all to pay your debt
I applaud you, Gi Hun
In the diss game you won't get rich
I'm like your momma: I'm dead sick
Then check the gaming channel, millions of children watch it
How'd you win all that Won, kid, but not custody of one kid?
Did ya think you'd get her back with that lighter you bought her?
You're playing tug-o-war with your ex, but the rope is your daughter
So stupid, Sang Woo showed you the light
You didn't go to SNU, that's right
If the task was last to get backstabbed by a pal
You wouldn't make it through the night
When I feast, I don't need a suit and tie
Wrapping with gold like the food I try
Utter a word, then you will die
Save those subs for PewDiePie

[Verse 2: Mike Choe]
So this is the next test they'll make us fight in our survival?
But instead of a kiddie game, we'll be playing this manchild? (Hm?)Your career's fragile like glass, I will smash it if you push me
Made your fortune from subscribers, now give them their fucking cookies!
You've done all this good, you fed lives in need right
Till they get by each time
Gave islands, sweet rides, let high trees thrive
Set headlines being nice when you spread vibes
Teens hype it and then buy MrBeast line
So you make ten times what you leave guys
Only ever "moving" when you're in set sight
Of a keen child, like an anti red light, green light
Don't talk about loyalty, you don't get any
You're like "I Spent At Least Ten Thousand Dollars Renting People
Out To Pretend To Be Friends With Me"
I wondered why VIPs had to hide their face behind plastic


Now that I see this bastard, I get what the point of the mask is

[Interlude: Cam Steady, Vladimyr P.]
I just replaced all of Gi-Hun's surviving friends with Legos!
Um Jimmy, there aren't any Legos
For a 'critique on greed', it seems ironic
Your show sold out like it's stock from shopmrbeast.com, bitch

[Verse 3: Mike Choe]
You spent 24 hours in a bunker, another 24 inside of a fake prison
And over 50 hours in a coffin could you do us all a big solid and stay in it?
Spending a minute with the Jeff Bezos for daycare kiddies
Is a challenge that I couldn't be paid to be in
You can't make good lines, I won't stay within them


Like Jake the Viking, I'm straight up leaving

[Verse 4: Cam Steady]
Let's hope that you didn't bet all of your money on winning this fight now
Cuz a lot like your job, if that happened you're likely to die in my fire and strike out
Join Team Seas and clean that garbage past you deem so awful
You lost everything to a pensioner who lost his fucking marbles

[Verse 5: Mike Choe]
I make the calls in this torture ridden place
You only got balls in an Orbeez giveaway
It's a real manhunt, you don't got the courage to beat me
Go hide in your nerdy Dream Streams
We've got more beef than your burger meat, Beast


Plotting more seeds in your girl than Team Trees
Pictured a world where equality rules
That's not just a pic you can fly to the moon
Got no firepower against my roster
Don't you "identify" as an attack helicopter
You said hi to your brother with a brand new channel
I said bye to my brother with a mag of ammo
Go cry to your momma in an ad to pack dough
You'd ditch your morals to put your hand on Lambos
Can't handle the truth if you run out of money, you run out of your personality too
Out of 100% percent of your viewers, nobody watches your channel for you


Squid Game vs. MrBeast 「TEXT」 - Český překlad


Rap Battle! Seong Gi-Hun! Versus Mrbeast! Začít!
Vítejte ve vašem závěrečném testu, jsem pan Beast


Můžeme zrušit 's', protože jsem nikdy nezmeškal rytmus
Museli jste odříznout z medu pod hrozbou výbuchu zbraně
Když jsem měl řez od medu, to je další šek, že budu hotovost
Přicházíte poslední, číslo 1 je Jimmy!
Pouze dub, který máte, je strašně napsáno
Jste dosaženi, protože jste bojovali s opozicí a stali jste se nejlepší, ale důsledky, se kterými musíte žít
Tleskám ti, Gi Hun
Ve hře diss nebudete zbohatnout
Jsem jako tvoje máma: Jsem mrtvý nemocný
Poté zkontrolujte herní kanál, miliony dětí to sledují
Jak jsi vyhrál všechno, co vyhrálo, chlapče, ale ne vazba na jedno dítě?
Mysleli jste si, že ji dostanete zpět s tím zapalovačem, který jsi jí koupil?
Hrajete s vaším bývalým přetahováním, ale lano je vaše dcera
Tak hloupý, Sang Woo vám ukázal světlo


Nechodil jsi na SNU, to je pravda
Pokud byl úkol naposledy, aby se vrátil do PAL
To bys to neudělal celou noc
Když hodu, nepotřebuji oblek a kravatu
Zabalení zlatem jako jídlo, které zkouším
Vyslovit slovo, pak zemřete
Uložit tyto ponorky pro PewDiePie

[Verš 2: Mike Choe]
Takže toto je další test, který nás přiměje k boji v našem přežití?
Ale místo toho, že bude hra s dětmi, budeme hrát tohoto manchilda? (Hm?)
Vaše kariéra je křehká jako sklo, rozbiju to, pokud mě tlačíš
Vytvořili své jmění od předplatitelů, nyní jim dejte jejich zasrané cookies!
Udělali jste to všechno dobré, krmili jste životy v nouzi správně


Dokud se nedostanou pokaždé
Dal ostrovy, sladké jízdy, nechť se vysoká stromy daří
Nastavte titulky, které jsou pěkné, když šíříte vibrace
Dospívající to humbuk a poté si koupte MrBeast Line
Takže vyděláváte desetkrát to, co opustíte, kluci
Jen někdy „pohybující se“, když jste v dohledu
Horlivého dítěte, jako je anti červené světlo, zelené světlo
Nemluvte o loajalitě, nemáte žádné
Jsi jako „Strávil jsem nejméně deset tisíc dolarů pronájem lidí
Předstírat, že se mnou je přátelé “
Přemýšlel jsem, proč VIP musí skrýt obličej za plast
Teď, když vidím toho bastarda, dostanu to, co je to smyslem masky

[Interlude: Cam stabilní, Vladimyr P.]


Právě jsem nahradil všechny pozůstalé přátele GI-Hun s Legosem!
Um Jimmy, nejsou žádné Legos
Pro „kritiku o chamtivosti“ se to zdá ironické
Vaše show je vyprodána, jako by to bylo na skladě z shopmrbeast.com, fena

[Verš 3: Mike Choe]
Strávili jste 24 hodin v bunkru, dalších 24 uvnitř falešného vězení
A více než 50 hodin v rakvi byste mohli udělat všichni velkou pevnou látku a zůstat v ní?
Strávit minutu s Jeffem Bezosem pro děti péče o děti
Je výzva, ve které jsem nemohl být zaplacen
Nemůžete dělat dobré linie, nezůstanu v nich
Jako Jake The Viking, jsem přímo nahoru

[Verš 4: Cam stabilní]


Doufejme, že jste nesadili všechny své peníze na vítězství v tomto boji
Protože se hodně líbí vaše práce, pokud se to stalo, pravděpodobně zemřete v mém ohni a vyrazíte
Připojte se k týmovému moři a vyčistěte to odpadky kolem vás považujete za tak hrozné
Ztratil jsi všechno s důchodcem, který ztratil své zasrané kuličky

[Verš 5: Mike Choe]
Zavolám hovory na tomto mučení
Máte jen koule v prozradí Orbeez
Je to skutečný pád, nemáte odvahu mě porazit
Jděte se skrýt ve svých proudech hloupých snů
Máme více hovězího masa než vaše hamburgerové maso, zvíře
Plot více semen ve vaší dívce než týmové stromy
Na obrázku svět, kde vládne rovnost
To není jen obrázek, který můžete létat na Měsíc


Nemám proti mému seznamu žádnou palebnou sílu
Nejistěte se jako útočný vrtulník
Řekl jsi ahoj svému bratrovi se zbrusu novým kanálem
Řekl jsem sbohem svému bratrovi s mag of Ammo
Plakat na svou mámu v reklamě a zabalit těsto
Vykopal jsi svou morálku, abys položil ruku na lambos
Pokud vám dojdou peníze, nedokáže vám to zvládnout pravdu
Ze 100% procent vašich diváků pro vás nikdo nesleduje váš kanálLyrics by Sanderlei

#sanderlei