MENU (C) (5)

Ritz - Lucii 「TEXT」 - Český překlad

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Ritz - Lucii 「TEXT」

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 1]
It’s voodoo living and juju dippings
I grip on my Anglo and give it a swing (Swoo)
Man know me, I'm a well known paigon
Living all mad with my juju sins (Voodoo)
Everyone love talk about violence
But violence is not what they’re on (Mad)
They just wanna rap and blow off their songs
I just wanna crash and take away sons
How many man been got-got, ran off and left their bro, their bruce? (Loads)So why did they hop on tracks in the booth? (Why?)
What did you mean your bro didn’t off his goose?
I banged, kicked then stamped on him
Have my Jordan S all looking like Loubs (LOL)
Then I got away 'cause I’m lucky Luc' (Mad, mad)

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)


Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 2]
If you saw what I did that day in Brookmill Park, you’d stay at home
I backed my blade, I grabbed his neck
I splashed him down, I felt his bones
Call me a psycho, madman
No regret when I hop out, kebab man (Splash)
The jakes stopped me with my mask
I told them I’m just a fan of the Batman (LOL)
No matter what juj I bang
If I expose these man I’m nicked (Demon, demon, demon)


They call me the Devil
I wipe my blade then praise to 6 (666)
Right now I’m on a pending case
But voodoo might just get that rid (Oh yeah)
Shit, I fucking hope it does
I’m way too busy to go in the bin (Mad)
I put Naseem up in my zoot
Kick my feet up then play this tune
Got no respect, that neek is dead
And I can’t lie, I’m fucking zoom (What?)
For any pagan that thinks they're bad
Come buck Lucii, show me what’s cooking (Wagwan)
Wanna run off but he couldn’t
Naseem got bun that’s good riddance (Goodnight)[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Outro]


Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
LS Beats


Ritz - Lucii 「TEXT」 - Český překlad


LS BEATS! Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní?
Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro?
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podloží se a ponořujete píchnutí. Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666

[Refrén]
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)


Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)
Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666

[Verš 1]
Je to Voodoo Living a Juju Dippings
Umocňuji své anglo a dám mu houpačku (swoo)
Člověk mě zná, jsem dobře známý Paigone


Žít všechny šílené s mými juju hříchy (voodoo)
Každý miluje mluvit o násilí
Ale násilí není to, na čem jsou (šílené)
Chtějí jen rapovat a vyhodit své písně
Chci jen havarovat a odnést syny
Kolik mužů bylo Got, uteklo a opustilo jejich brácho, jejich Bruce? (Načítání)
Proč tedy naskočili na stopy ve stánku? (Proč?)
Co jsi myslel, že váš brácho nezbavilo jeho husí?
Boukal jsem, kopl jsem na něj
Nechte své Jordan vypadat jako Loubs (lol)
Pak jsem se dostal pryč, protože mám štěstí Luc '(šílený, šílený)

[Refrén]
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)


Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)
Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666

[Verš 2]
Pokud jste viděli, co jsem ten den udělal v Brookmill Parku, zůstali byste doma
Podpořil jsem čepel, popadl jsem jeho krk
Postříkal jsem ho, cítil jsem jeho kosti


Říkej mi psycho, šílenec
Žádná lítost, když vyskočím, Kebab Man (Splash)
Jakes mě zastavil svou maskou
Řekl jsem jim, že jsem jen fanoušek Batman (lol)
Bez ohledu na to, co juj třesku
Pokud vystavím těchto mužů, jsem přezdíván (démon, démon, démon)
Říkají mi ďábel
Otřel jsem čepel a chvála na 6 (666)
Právě teď jsem v čekajícím případě
Ale Voodoo by to mohl jen zbavit (ach jo)
Do prdele, kurva doufám, že ano
Jsem příliš zaneprázdněn na to, abych šel do koše (šílený)
Dal jsem Naseem do své zoot
Nakopte mi nohy a potom si zahrajte tuto melodii


Nemám úctu, ten neek je mrtvý
A nemohu lhát, jsem kurva zoom (co?)
Pro každého pohana, který si myslí, že je špatný
Pojď buck lucii, ukaž mi, co se vaří (Wagwan)
Chce utéct, ale nemohl
Naseem Got Bun, to je dobrá riddance (dobrá noc)

[Refrén]
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)
Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní? (Fuj)


Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro? (Ouch)
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666

[Outro]
Už jste někdy udělali seděli v bando, podívali se na kočky a cítili se tak nemocní?
Už jste někdy udělali sevření na Rambo, nedostali jste pochvu, stříhá to péro?
Dostal válku s Paigony a zůstal vybaven
Podporani a ponořte si píchnutí
Vzít jejich duši a dělat Up Ritz, 666
LS BeatsLyrics by Sanderlei

#sanderlei