MENU (C) (5)

Fortunate - The Game 「TEXT」 - Český překlad

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Fortunate - The Game 「TEXT」

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off
Only makin' short stops, the Apple call me A-Rod
This is thirty for thirty, out the six-god
Everybody Thanos 'til you show up with a hit squad
Bricksquad, 1017 out the trunk
Timbaland know the chopper go bra-rum-ba-bum-bum
Billie Eilish, I go stylish, Ivan Drago
Wrist rocky, nigga, I go viral
Suicidal doors up, touch the Eiffel
On a cross next to Yeezy like they crucified you
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Grab the mic and I'm a killer for hire, man
On the freeway, dippin' with IMA
Don Cheadle when I'm grippin' the iron, man
Ye

[Verse 2: Kanye West]
I'm him, I'm him
I'm, I'm, I'm him, I'm him
I might have to drop the Yeezy swim
Just, just to get Yeezy to swim
She said Yeezy need to drop it in her windpipe (Her windpipe)
Still ain't met a ho that I didn't wife (Didn't wife)
Since his momma passed, he ain't been right (Been right)Rich nigga shit, this a different life (Different life)
Shit too cloudy, where you get your ice? (Get your ice)
Old school Audi, man, that shit nice (Shit nice)
Two joints hangin' off the balcony
If another bitch give me The Alchemy
Tell me this her favorite book what I'm 'bout to see
What, what, what, what
How many niggas had it out for me?
Did you tell your girlfriends that you down to leave? (To leave)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate


You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Verse 3: Dreezy]
Ayy, I'm so fortunate
I put the stars in the ceilin' like a ornament
Yeah, hour-glass body so proportionate
I'm under thirty with a thirty like the Forbes and shit
You know I'm with The Game if all my niggas throwin' up the letter B (The letter B)
You know I'm with Ye when I say it ain't nothin' that you tellin' me
Make a white nigga switch his PornHub to ebony


I went from barrettes in the Chi' to keepin' that Beretta clean (Beretta clean)
Like fuck a bank, I count it like calculators
We movin' one step ahead of you, every move calculated
Don't ask me about the opps, we slid, they evacuated
You come on the block, you gotta check in like a baggage claim, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: The Game]
Timbo the king
Nigga, Ye had us in Miami writin' for a month
We kept a sixteen to two

[Verse 4: CHILLER]
I told her give me neck like flamingos


Tú tienes novio, Numinatti lingo
Diamonds like a stripper name, star like Ringo
I'm with Ye lookin' for a Christian to mingle
Gray sweats, mink coat
They gon' see the AK-47 talkin' all that jazz, I'm Kirilenko
Last night, I was in the Chi', sippin' Barefoot
How I end up all the way in Paris with a pink toe?
Just got a passport, ain't even ask for it
When you run around with Ye, he got the cash for it (Cash for it)
Balenciaga in the living room (In the living room)
I ain't even open the box yet
Boxcar, box cutter, got these niggas boxed in
What you expect from a nigga out the projects?
No contest (Contest), I told her, "In bed, I'm Embiid


You just gotta trust the process" (Process)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate
You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Outro: Kanye West]
I could tell, I could, I could tell


I could tell, I could, I could tell


Fortunate - The Game 「TEXT」 - Český překlad


Jo, vy! Jo! Jo, jsem v Londýně, potřebuji, abys se houpal, vyzvedněte mě. Jsem na cestě. Aight
Podívej, dovolte mi, abych vám řekl, proč tomu říkají Lambchop
Protože jsem G.O.A.T. v Roadster, Sandlot
Big Dawg, Baseball, Sniff 'It' Til tvi Face Off
Jen krátké zastávky, jablko mi říká a-rod
To je třicet za třicet, z šestiblubů
Všichni Thanos ', dokud se neukážete s hit s týmem
Bricksquad, 1017 z kufru
Timbaland znát Chopper Go podprsenku
Billie Eilish, jdu stylově, Ivan Drago
Zápěstí skalní, nigga, jdu virovou
Sebevražedné dveře, dotkněte se Eiffela


Na kříži vedle Yeezy, jako by vás ukřižovali
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Popadněte mikrofon a já jsem vrah k pronájmu, člověče
Na dálnici, dippin 's IMA
Don Cheadle, když se přijímám železo, člověče
Vy

[Verš 2: Kanye West]
Jsem on, jsem on
Jsem, jsem, jsem on, jsem on
Možná budu muset upustit od Yeezy Swim
Jen jen proto, aby Yeezy plaval
Řekla, že Yeezy to musí hodit do její průdušnice (její průdušník)
Stále se nesetkal s ho, že jsem neudělal manželku (ne manželkou)


Od doby, kdy jeho máma prošla, měl pravdu (měl pravdu)
Bohatý nigga hovno, tento jiný život (jiný život)
Do prdele příliš zataženo, kde máš led? (Získejte led)
Stará škola audi, člověče, to hovno pěkné (hovno pěkné)
Dva klouby visí z balkonu
Pokud mi další fena dejte alchymii
Řekněte mi tuto její oblíbenou knihu, co jsem viděl
Co, co, co, co, co
Kolik niggů to pro mě mělo?
Řekl jsi svým přítelkyním, že jste dole odešli? (Opustit)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Jsi tak šťastný
Protože to děláme velké, notoricky známé


Jsi tak šťastný
Máte obrázek s vámi, aniž byste to přiměli
Jsi tak šťastný
Ona je šampiona, ona to nore'd
Mohl bych to říct, mohl bych to říct (ona G.O.A.T)
Mohl bych to říct, mohl bych to říct

[Verš 3: Dreezy]
Ayy, mám tak štěstí
Dal jsem hvězdy do stropu jako ozdoba
Jo, tělo přes hodiny
Je mi mladší třicet s třicet jako Forbes a hovno
Víš, že jsem ve hře, pokud všechny mé niggas hodí dopis B (písmeno B)
Víš, že jsem s tebou, když říkám, že to není nic, co mi řekneš


Udělejte z bílého nigga přepněte svůj pornohub na Ebony
Šel jsem z Barrettes v chi ', abych udržel to beretta čisté (beretta clean)
Jako kurva banka, počítám ji jako kalkulačky
Pohybujeme se o krok před vámi, každý tah vypočítal
Neptej se mě na OPPS, sklouzli jsme, evakuovali
Přijdete na blok, musíte se přihlásit jako nárok na zavazadla, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: The Game]
Timbo král
Nigga, vy nás máte v Miami, který píše na měsíc
Nechali jsme šestnáct až dva

[Verš 4: Chiller]


Řekl jsem jí, že mi dává krk jako plameňáci
Tú Tienes Novio, Numinatti Lingo
Diamanty jako název striptéra, hvězda jako ringo
Jsem s tebou hledám křesťana, aby se mísila
Šedé poty, nosný kabát
Gon 'vidí AK-47 Talkin' All ten jazz, jsem Kirilenko
Včera v noci jsem byl v Chi ', Sippin' bos
Jak skončím celou cestu v Paříži s růžovým prstem?
Právě jsem dostal pas, ani o to nepožádejte
Když běžíte s Ye, dostal za to hotovost (hotovost za to)
Balenciaga v obývacím pokoji (v obývacím pokoji)
Ještě nebudu otevřít krabici
Boxcar, řezačka krabice, dostala tyto niggasské krabice
Co očekáváte od nigga z projektů?


Žádná soutěž (soutěž), ​​řekl jsem jí: „V posteli jsem embiid
Proces prostě musíš důvěřovat „(proces)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Jsi tak šťastný
Protože to děláme velké, notoricky známé
Jsi tak šťastný
Máte obrázek s vámi, aniž byste to přiměli
Jsi tak šťastný
Ona je šampiona, ona to nore'd
Mohl bych to říct, mohl bych to říct (ona G.O.A.T)
Mohl bych to říct, mohl bych to říct

[Outro: Kanye West]


Mohl bych to říct, mohl bych to říct
Mohl bych to říct, mohl bych to říctLyrics by Sanderlei

#sanderlei